Mezőőri álláshirdetés

Zákányszék Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zákányszék Község Önkormányzata
mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, Zákányszék

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.évi CXX. Törvényben; valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • érettségi bizonyítvány,
 • az 1997. évi CLIX. törvény 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri vizsga megléte,
 • Felhasználói szintű számítógépes (MS Office) ismeretek,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év mezőőri szakmai tapasztalat,
 • helyismeret,
 • közeli lakhely,
 • Közterület-felügyelői vizsga megléte,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerinti rendészeti vizsga megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképezettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása,
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,
 • jogosítvány másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat 4 hónap próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matuszka Antal polgármester nyújt, a +3630/606-2364 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a Zákányszék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2015., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.