Területalapú támogatás igényéhez időpont foglalás

Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy a 2016. évi területalapú támogatás igényléséhez időpont kérhető a Teleházban!

Területalapú támogatás:

Megjelentek a vonatkozó jogszabályok (9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet, 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet) és az egységes kérelem elektronikus felülete elérhető.

Dokumentumok, melyeket a támogatás igényléséhez feltétlenül hozni kell:

  • személyazonosító okmányok, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám
  • MVH-s regisztrációs szám és JELSZÓ [amennyiben jelszó nem áll rendelkezésre, úgy azt a G1040-es nyomtatványon lehet igényelni]
  • földhasználati lap-szemle (tartalmazza az aktuális birtokviszonyokat!)
  • az idei évi tervezett vetésszerkezetet
  • meghatalmazott általi ügyintézés esetén a meghatalmazást, mely kizárólag a NAK által biztosított formanyomtatványon kerülhet benyújtásra
  • előző évi termésmennyiségek (kárenyhítési rendszerben való részvétel esetén)
  • termeléshez kötött támogatások esetén vetőmagcímke, számla, fülszámok jegyzéke, állatorvosi igazolás, stb.,

Változás: Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni: vetés után 15 napon belül, betakarítás, beforgatás előtt öt napon belül!

Bővebb információ, valamint a jelzett nyomtatványok a Teleházban elérhetők.

 

Tejtermelők Figyelem!!!

Ezúton hívom fel az érintettek figyelmét, hogy április 5-én megjelent a Magyar Közlönyben a földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról.

 

A jogszabály szerint azon tejtermelő, aki a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult volt, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást kaphat a 2015. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási tejkvóta, illetve közvetlen értékesítési tejkvóta után.

 

A jövedelempótló támogatás mértéke 15 forint kilogrammonként.

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal küldi el a támogatási kérelmek formanyomtatványát 2016. április 11-ig a tejtermelőknek, akiknek azt a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kell kitöltve, postai úton benyújtaniuk a hivatalnak. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő!

További információ az alábbi linken található:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b24d893f081c939fccd0b693b338c22fa74cc3f9/megtekintes

Négyökrűné Juhász Mária

falugazdász

70/90-36-389

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.