Álláslehetőség – Tanyagondnok helyettes munkakör

Álláslehetőség

Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény

Tanyagondnok helyettes munkakör

A munkavégzés helye:

6787 Zákányszék Dózsa Gy. u. 44.

A munkakörbe tartozó feladatok: tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó szakember távolléte esetén, helyettesíti feladatok ellátása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ban szabályozott tanyagondnoki szolgáltatás ellátása, a Szakmai Programban megvalósuló feladatok ellátása, a településen élők közszolgáltatáshoz való hozzájuttatásában való közreműködés. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása munkaköri leírás alapján az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint.

Illetmény és juttatások: megbízási szerződés, tiszteletdíjas juttatás

Előnyt jelent:

         Zákányszéki lakos

         Jó kommunikációs készség, jó kapcsolatteremtő képesség

         Szociális érzékenység

         Rugalmasság

Benyújtandó iratok, igazolások:

         Iskolai végzettséget igazoló okirat másolása

         Vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

További információt, Csótiné Ördög Edit a Homokháti Szociális Központ intézményvezetője nyújt, a 06/62 254-286-os telefonszámon.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.