Hulladékszállítási információk

Tisztelt Zákányszéki Lakosok!

A közelmúltban a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező külterületi lakosok 60 és 120 literes gyűjtőedény átvételéről kaptak értesítést a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től. A gyűjtőedényeket mindenki vegye át.

i-ndexA helyi hulladékrendelet alapján az 1 fős háztartások díjkedvezményben részesülnek, melynek feltétele a 60 literes tárolóedény átvétele. Jelenleg a településünkön képződő gyűjtött hulladék fajlagos mennyisége 51,06 l/fő/ürítés. Amennyiben ez a szám 40 l alá csökkenne, akkor a 2 fős háztartásokban is lehetőség lenne kedvezményt biztosítani a 80 literes szabványos tárolóedények használatával. Kérem ezért Önöket, saját érdekükben gyűjtsék szelektíven a hulladékot.

Szeretném megnyugtatni a külterületi lakosokat, hogy a külterületi kommunális hulladékot továbbra is Tandari István szállítja el a megszokott időben, a megszokott módon. Az átvett kukákat egyelőre nem kell használni, a hulladékot továbbra is a szokásos zsákban helyezzék ki! Az átvett gyűjtőedényeket minimum 5 évig meg kell őrizni.

Aki még nem vette át a kijelölt héten az edényzetet, azok számára pótosztást fognak szervezni, melynek idejéről előre írásban értesülnek az érintettek.

Zákányszék, 2017. március 13.

Matuszka Antal
polgármester

Comments are closed.