Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv közzététele és településképi rendelet tervezetének véleményeztetése

Zákányszék Község Önkormányzata polgármesterének

összefoglaló tájékoztatója

Zákányszék Településképi Arculati Kézikönyvéről

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Zákányszék község Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) a „településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A TAK általános építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek, jelenlegi adottságainak, valamint a településfejlesztési elképzelések figyelembevételével. A kézikönyv nem jogszabály, hanem egy útmutató, tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről és jellegről.

A TAK tehát feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Emellett a dokumentum elkészítésének fontos célja, hogy megalapozza, előkészítse, segítse Zákányszék településképi rendeletének megalkotását.

A Képviselő-testület által elfogadott TAK elérhető és megismerhető a lenti hivatkozásra kattintva.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az info@zakanyszek.hu e-mail címre küldhetik meg. Az így beérkezett értékeléseket, véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

  • Elfogadott TAK anyag: letöltés. (pdf formátumban)
  • TAK elfogadásáról szóló Kt. határozat kivonata: letöltés  (pdf formátumban)
  • Településképi rendelet tervezete: letöltés (pdf formátum)

Zákányszék, 2017. december 21.

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.