Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv közzététele

Zákányszék Község Önkormányzata polgármesterének

összefoglaló tájékoztatója

Zákányszék Településképi Arculati Kézikönyvéről

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Zákányszék község Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) a „településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A TAK általános építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek, jelenlegi adottságainak, valamint a településfejlesztési elképzelések figyelembevételével. A kézikönyv nem jogszabály, hanem egy útmutató, tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről és jellegről.

A TAK tehát feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Emellett a dokumentum elkészítésének fontos célja, hogy megalapozza, előkészítse, segítse Zákányszék településképi rendeletének megalkotását.

A Képviselő-testület által elfogadott TAK elérhető és megismerhető a lenti hivatkozásra kattintva.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az info@zakanyszek.hu e-mail címre küldhetik meg. Az így beérkezett értékeléseket, véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

  • Elfogadott TAK anyag: letöltés. (pdf formátumban)
  • TAK elfogadásáról szóló Kt. határozat kivonata: letöltés  (pdf formátumban)

Zákányszék, 2017. december 21.

Matuszka Antal
polgármester

Comments are closed.