Határozat

Határozat

Zákányszék Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Zákányszék községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.

Döntésemmel szemben jogszabálysértésre hivatkozással kifogás nyújtható be írásban személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Helyi Választási Bizottsághoz (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon beérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint, a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Zákányszék község lakosainak száma 2019. január 1. napján: 2869 fő.

A hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

A jogorvoslati jogot a Ve. 208-212. §-ok alapján biztosítottam.

 

Zákányszék, 2019. január 08.

 

 

Gárgyán István
Helyi Választási Iroda vezetője

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.