Választási plakátok elhelyezéséről

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását a köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki.

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig. tart.

A választási kampányra és a kampányeszközökre vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény VIII. fejezete (továbbiakban: Ve.) tartalmazza. Zákányszék községben a kampányidőszakban elhelyezésre kerülő választási plakátok tekintetében a helyi rendeletek nem tartalmaznak további korlátozó rendelkezéseket. A választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterült-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án:

 1. a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiség magában foglaló épületben,
  b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
  c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

A 2019. május 26-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a fenti b) és c) pontok szerinti tilalom sérelmét.

A Ve. 144. §-a szerint plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető, kivéve:

 • magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
 • állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
 • Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos!

Az előzetes engedély beszerzése már nem csak ingatlanok, hanem a törvény megfogalmazása szerint általánosan dolgok vonatkozásában áll fenn. Ebbe már beletartoznak a villanyoszlopok, trafók, és minden olyan dolgok, amikre korábban plakátokat ragasztottak.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket a választási plakátok vonatkozásában is alkalmazni kell.

Ennek alapján a reklám célú berendezés

 1. a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
  b) villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,
  c) fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
  d) felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet,
  e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.

A kihelyezés időpontjától függetlenül jogellenes minden olyan reklám célú berendezés,

 • amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán kerül elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével,
 • amely a közút lakott terülten kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetében 100 méteren belül került elhelyezésre, illetve ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám célú berendezés 4 m2-nél nagyobb.

Gárgyán István

jegyző, HVI vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.