Veszélyhelyzet elrendelésével kapcsolatos tájékoztatás

Mindennapi megszokott életünkre valós veszélyt jelent a koronavírus, melyről az utóbbi időben rengeteg információt találhattunk mind az elektronikus, mint a nyomtatott média széles skáláján. A vírussal és az országos helyzettel kapcsolatban mindenki figyelmébe ajánlom a koronavirus.gov.hu internetes oldalt, melyen naprakész, hiteles információk találhatók.

A mai napon a képviselő-testület, intézményvezetők, háziorvos bevonásával elemeztük a jelenlegi helyzetet településünkön és meghoztuk a koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos intézkedéseket, melyekről az alábbiakban adok tájékoztatást.

Háziorvosi ellátás: Mindkét háziorvos a vészhelyzet szerinti protokoll szerint fogadja a betegeket, a gyanús tüneteket érzők csak telefonos időpont egyeztetés után, a háziorvos utasításai alapján járjanak el.

Az Idősek Bennlakásos Otthonában látogatási tilalom van, ami a bennlakók mozgását is korlátozza. Kérem, hogy ezt mindenki szigorúan tartsa be.

A szociális étkezés, házi segítségnyújtás továbbra is működik, minimálisra csökkentjük a gondozó és gondozott közötti érintkezést, fokozottan fertőtlenítjük az ételhordókat, maximális védelem mellett végzik munkájukat a szolgáltatást végzők.

A tanyagondnoki szolgálat továbbra is segíti az ételszállítást, bevásárlást, minimálisra csökkentve az ellátottak és a tanyagondnokok közötti érintkezést. Fontos, hogy a járvány szempontjából veszélyeztetett korosztály (70 év felett) maradjon otthon, csökkentse le a tömegközlekedési eszközök használatát és kérjen kívülről segítséget (bevásárlás, stb.) Az ellátórendszert hétfőtől erősíti a mezőőri szolgálat és szükség esetén a polgárőrség is.

Iskola, óvoda, bölcsőde: A központilag elrendelt iskolabezárás miatt új oktatási rendszer kerül bevezetésre, minden egyéb igény bejelentése elektronikusan, telefonon az iskolában történik.

Törvény biztosította hatáskörömnél fogva az óvodában és bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltem el, egyúttal lehetőséget biztosítva kiscsoportos gyermekmegőrzésre, melyet a szülők indokolt esetben kérhetnek.

Gyermekétkeztetés: A gyermekétkeztetést biztosító konyha működik, csupán napi egyszeri meleg ételt biztosít, melyet ételhordóban lehet az intézményből elvinni. Ilyen irányú igényt az intézményben be kell jelenten.

Művelődési Ház és Könyvtár: Csoportos nagyobb létszám rendezvények nem kerülnek megtartásra, a Teleház és Falugazdász tevékenységét hétfőtől új ügyfélfogadási rend szabályozza, mely az intézmény elektronikus felületén lesz található.

Polgármesteri Hivatal: A megszokott rendben működik tovább, kérem a lakosságot, hogy lehetőség szerint telefonon, vagy interneten intézze ügyeit, csökkentve a személyes találkozásokat. Az ügyfélfogadás változását a helyben szokásos módon tesszük közzé.

A tájékoztatóm nem teljes, hiszen járvánnyal kapcsolatos események, információk óránként változnak, bármilyen gyakorlati kérdéssel keressék az adott intézmény vezetőjét, polgármesteri hivatalt.

Fontos:

Célunk a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása, lassítása, aki időt nyer, életet nyer, hiszen az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, a benne dolgozók fizikai teljesítőképessége véges.

A veszélyeztetett korosztály kerülje a tömeget, a tömegközlekedési eszközöket, maradjon otthon. A kevésbé veszélyeztetettek pedig dolgozzanak és tartsák be az általános szabályokat, használják a rendelkezésre álló eszközöket egészségük védelme érdekében.

 Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.