Szociális célú tűzifa igénylése

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI törvény 3. mellékletének I.8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt.

A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 2020-as évben is tudjuk a rászoruló családokat támogatni szociális célú tűzifával.

A szociális célú tűzifa igényléséhez benyújtott kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki:

a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A szociális célú tűzifa igényléshez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben (minden hétköznap 8:00-12:00) lehet kérni.
Itt letölthető doc formátumban.

A kitöltött kérelmet és a jövedelmi helyzetre vonatkozó igazolásokat 2020. november 02-től 2021. január 31. napjáig lehet benyújtani.

                                                                                                                                          Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.