Álláslehetőség: Adóügyi ügyintéző

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó hatósági feladatkör.

 Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal (helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok ellátása, a helyi adók nyilvántartásával, elszámolásával és a végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

helyi adókkal kapcsolatos ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) egységes közszolgálati szabályzat, a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg – az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és a statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatás szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséget
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik és a pályázati eljárással összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gárgyán István jegyző nyújt, a 06/62/590-490-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gárgyán István jegyző részére a jegyzo@zakanyszek.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Gárgyán István jegyző részére, Csongrád-Csanád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KÖZIGÁLLÁS portál
(publikálási időpontja: 2022. április 15.)

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.