Álláslehetőség: Pénzügyi ügyintéző

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző (pénztáros)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. október 31-ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. III. 7. ) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködés. A pénzmozgással, illetve pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartások vezetése, az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés. Házipénztár működtetése, pénzkezelési feladatok ellátása, előleg elszámolások kezelése. Az államháztartás rendje szerinti költségvetési pénzügyi, gazdálkodási feladatok végrehajtása az ASP program segítségével. Pénzügyi analitikák, egyéb nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi- és számviteli tevékenység ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) egységes közszolgálati szabályzat, a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg – az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, egyetem
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • ASP szakrendszer felhasználó szintű ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és a statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatás szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséget
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik és a pályázati eljárással összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gárgyán István jegyző nyújt, a 06/62/590-490-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gárgyán István jegyző részére a jegyzo@zakanyszek.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Gárgyán István jegyző részére, Csongrád-Csanád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KÖZIGÁLLÁS portál
(publikálási időpontja: 2022. április 15.)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.