Pályázat mezőőri munkakör betöltésére

Zákányszék Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zákányszék Község Önkormányzata
mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Zákányszék

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.évi CXX. Törvényben; valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség,

 • érettségi bizonyítvány,

 • az 1997. évi CLIX. törvény 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri vizsga megléte,

 • Felhasználói szintű számítógépes (MS Office) ismeretek,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,

 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év mezőőri szakmai tapasztalat,

 • helyismeret,

 • közeli lakhely,

 • Közterület-felügyelői vizsga megléte,

 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerinti rendészeti vizsga megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • iskolai végzettséget, szakképezettséget igazoló okiratok másolata,

 • egészségügyi alkalmasság igazolása,

 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,

 • jogosítvány másolata,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri,

 • nyilatkozat 4 hónap próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matuszka Antal polgármester nyújt, a +3630/606-2364 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a Zákányszék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2015., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

 • Személyesen: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.