Pályázatos tüzelőanyag támogatás

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, IX. fejezet 1.3. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A pályázaton 800.100 Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyertünk 84 m3 lágylombos tűzifa vásárlására. A támogatás felhasználásának feltétele az 1.000 Ft/m3+áfa önrész vállalása.

Szociális célú tűzifa támogatására azon szociálisan rászorult jogosult, akinek a háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedül élő esetében annak 200 %-át (57.000 Ft), valamint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként.

A támogatásból vásárolt tűzifa a rendelkezésre állástól 2016. február 15. napjáig kerül kiosztásra.

A pályázati kiírás alapján a kérelem elbírálása során előnyben kell részesítenünk azokat, akik aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési lakhatási támogatásban részesülnek, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

Rendkívüli települési támogatás tüzelő támogatás

Zákányszék Község Önkormányzata rendelkezésére álló saját tűzifa keretének mértékéig tűzifa támogatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (57.000 Ft), valamint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz.

A tűzifa támogatás iránti kérelem kizárólag csak fűtési szezonban kérhető minden év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig.

A kérelmező lakóhelyén helyszíni szemle tartható, annak érdekében, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy kérelmező fűtésre alkalmas tüzelőanyaggal nem rendelkezik, vagy csak minimális mértékben.

Ugyanazon fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 4 m3 tűzifa biztosítható

20151021_105538

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.