Ebösszeírással kapcsolatos felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

zaki

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Zákányszék Község Önkormányzata nem tervezi az ebadó bevezetését.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Zákányszék közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebenként teljes körűen kitöltött „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” legkésőbb 2015. december 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

  • a hivatalban kihelyezett gyűjtőládába, vagy

  • postai úton, a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. szám alatti címére, vagy

  • elektronikusan a jegyzo@zakanyszek.hu címre megküldve (szkennelt formában, aláírva).

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban található gyűjtőládák mellől, valamint az adatlap a www.zakanyszek.hu weboldalról is letölthető.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Ezen kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából a magánállatorvosok és Önkormányzatunk is rendelkezik transzponder-olvasóval.

A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Az adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek legkisebb összege 30.000,-Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

Gárgyán István

jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.