Álláshirdetés – Élelmezésvezető helyettes

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet élelmezésvezető-dietetikus helyettes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

Az élelmezésvezető távolléte esetén az élelmezésvezetői feladatok ellátása, ezenkívül a dietetikusi feladatok jogszabályokban meghatározott szakszerű ellátása.

A HACCP-rendszer működtetése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés: bölcsődés, óvodás, iskolás, normál és diétás, étkezésekkel kapcsolatos adminisztráció, élelmezési program kezelése ( EPER), térítési díjak számlázása, hátralékkezelés, iratkezelés, leltározás. Konyhai dolgozók napi munkájának megszervezése, irányítása, valamint ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény bértáblája és munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés alapján.

Pályázati feltételek:

 • középfokú, vagy felsőfokú végzettség,

 • élelmezésvezetői, dietetikusi végzettség,

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 év szakmai gyakorlat,

 • számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyujtandó iratok, igazolásak:

 • Szakmai önéletrajz

 • Végzettséget, képzettséget igazoló dokumebtumok másolatai,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyujtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné intézményvezető nyújt információt a 0630/606-4990-es telefonszámon.

A pályázat benyujtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és bölcsőde címére történő megküldésével: 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

Kérjük a borítékon feltüntetni:”Élelmezésvezető”.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 22.

A pályázatokról az Intézményvezető dönt.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

____……____

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

A munkakörbe feladatok:

A vezető szakács irányításával a konyhai előkészítő munka végzése, mosogatás, takarítás.

Illetmény és juttatások:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény bértáblája és munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés alapján.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos.

A pályázat részeként benyujtandó iratok, igazolásak:

 • Szakmai önéletrajz

 • Végzettséget, képzettséget igazoló dokumebtumok másolatai,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyujtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné intézményvezető nyújt információt a 0630/606-4990-es telefonszámon.

A pályázat benyujtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és bölcsőde címére történő megküldésével: 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

Kérjük a borítékon feltüntetni:”konyhai kisegítő”.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 22.

A pályázatokról az Intézményvezető dönt.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.