Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala tájékoztatója

1. Erzsébet Program

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNUA) üdülési, pihenési lehetőséget nyújt nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők és gyermekek részére az Erzsébet-program (a továbbiakban: Program) keretein belül, mely program eredményeképpen 2015-ben több mint 100 pályázat került kiírásra.

A Kormányablakok az idei évben is részt vesznek a Program sikeres lebonyolításában, így a kormányablak ügyintézők az ügyfélszolgálatokra érkező ügyfeleknek segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásában, valamint a szállásfoglalásban.

A pályázatok benyújtására kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehetőség, amely Erzsébet-program Integrált Keretrendszer a www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.

A pályázatok 2016. február 4.  09:00 órától  elérhetőek a fenti honlapon.

 

2. Képzési és egyéb támogatások

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy Európai Uniós forrásból képzési és egyéb elhelyezkedést segítő támogatások igénylésére van lehetőség különböző célcsoportok vonatkozásában.

További felvilágosítás a CSMKH  Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán Rózsáné Mészáros Anitától, illetve Szögi Csaba ügyintézőtől kérhető.

AZ ügyintézők elérhetősége: 6782 Mórahalom, István király út 1/a,

Tel: 62/281-381/115 mellék

3. Árverések

A „Földet a gazdáknak!” program keretében Csongrád megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése. Az erről szóló jogszabályok végrehajtása megyénkben 300 darab földrészlet nyilvános árverezését jelenti.

 

Az árverések időpontja:

  1. március 1-től március 10-ig

az árverésre kijelölt napokon, reggel 8:00 óra és 16:00 óra között.

Az árverések helyszínei Csongrád megyében:

Szeged:

–          A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály épülete, Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. (2016. március 1-től március 8-ig).

–          A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály épülete, Szeged, Kereskedő köz 3-5. (2016. március 1-től március 7-ig).

 

Hódmezővásárhely:

–          Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának díszterme, Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. (2016. március 1-től március 9-ig).

–          Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály – Növény- és Talajvédelmi Osztály épülete, Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. (2016. március 1-től március 10-ig).

 

A regisztrációra az árverési napokon reggel 8:00 és 10:00 óra között kerül sor, az aznap árverésre kerülő valamennyi földrészlet tekintetében az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. Felhívjuk az árverezni szándékozók figyelmét, hogy az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező. Kérjük, hogy az árverezésre történő regisztrációra az árverezők feltétlenül hozzák magukkal a hirdetményekben megjelölt dokumentumokon, igazolásokon és hatósági bizonyítványokon túl az adóazonosító jelüket tartalmazó adókártyájukat is!

 

A Csongrád megyei földterületek árverési hirdetményei elérhetők:

 

Elektronikusan:

  • a Nemzeti Földalap honlapjának (www.nfa.hu) – „Értékesítés” menüpontja alatt;
  • és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján (www.csmkh.hu) – „Ügymenetek” első menüpont (3 HA térmértéket meghaladó földrészletek árverés útján történő értékesítése)

 

Kifüggesztés útján:

  • Csongrád Megyei Kormányhivatal Központi épületében (Szeged, Rákóczi tér 1)
  • az NFA megyei kirendeltségeinél,
  • árverés helye szerinti épületben,
  • a járási hivatalok hivatali helyiségeiben, valamint
  • az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben.

 

További tudnivalók találhatók a www.csmkh.hu weboldalon a földárverésekkel kapcsolatos bannerekre kattintva.

 

4. E-személyigazolvány

január 1-től megjelent az első elektronikus, többfunkciós személyazonosító igazolvány, melynek köszönhetően 2016-tól az állampolgárok kényelmesebben, egyszerűbben és gyorsabban intézhetik közigazgatási ügyeiket. Az új okmány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartamát, olyan beépített, magas biztonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a személyazonosító adatokat, az állampolgárok döntésétől függően ujjnyomatukat, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adataikat, illetve társadalombiztosítási- és adóazonosító jelüket is.

Az új rendelkezések értelmében tárgyánál fogva illetékmentes eljárássá válik az állandó- és ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás, ügyintézési ideje 8 nap.

Fontos változás, hogy a cselekvőképes kiskorú kérelmező (14 év alatt) esetében az ügyintézéshez személyesen mindkét szülőnek jelen kell lennie, de ha csak egyik szülő jelenik meg, akkor a kérelemhez csatolni kell a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát.

Az új okmány bevezetésére felmenő rendszerben kerül sor, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba lépése a 2016. január 1-je előtt kiadott okmányok érvényességét nem érinti, azok az okmányban meghatározott érvényességi időn belül érvényesek maradnak. A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár az új típusú okmány kiadását bármikor kezdeményezheti. A 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány cseréjének okait a Szig.Rendelet szabályozza.

Az új személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód aktiválására, valamint cseréjére a kormányablak ügyfélszolgálatokon 2016. február 5-től van lehetősége az állampolgároknak.

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-től a külföldön élő magyar állampolgárok (honosított/visszahonosított magyar állampolgárok) is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére, ennek köszönhetően kétszeresére nőtt a Mórahalmi Kormányablak ügyfélforgalma.

 

Fontos, hogy az integrált ügyfélszolgálaton külön ablakokban fogadjuk a más-más ügykörökben (gépjármű-, földhivatali-, családtámogatási, egészségbiztosítási- és nyugdíj ügyekben) érkező ügyfeleket, ezzel is rövidítve a várakozási időt.

 

A Mórahalmi Kormányablak Ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 7.00-17.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-12.00

 

További felvilágosítás a CSMKH  Mórahalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztályán:

6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17., Tel: 62/681-360, illetve 62/681-364 telefonszámon kérhető.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.