A XXII. Falunapon történt

Az egyik legrégebbi ünnepünk, Szent István király napja előtt egy héttel volt településünkön a XXII. Falunap. Délelőtt a szokásos időben, a Szentháromság templomban Dr. Janes Zoltán plébános celebrálta az ünnepi szentmisét, ami után lovas fogatok vitték körbe a faluban az ünneplőket. A Művelődési Házban 11 órakor kezdődött a hivatalos program, ahol Matuszka Antal polgármester, majd B. Nagy László országgyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntőt. Ezt követően – a hagyományoknak megfelelően – kitüntetések átadására, majd pedig a jubiláló házaspárok köszöntésére került sor.

Zákányszék Község Önkormányzata minden évben elismerését fejezi ki azoknak a személyeknek, akik a település közösségi életében kiemelkedő szerepet vállalnak, tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak Zákányszék fejlődéséhez.

Ebben az évben újabb kitüntetettel bővült a község díszpolgárainak köre.

Fődi József egyéni vállalkozónak a Községi Képviselő-testület a „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető címet a településen végzett társadalmi és gasztronómiai tevékenysége elismeréseképpen ítélte oda.

A kitüntetett a településen élelmiszerboltot és húsfüstölőt üzemeltet, tagja a helyi Polgárőr Csoportnak és a Zákányszéki Gazdálkodók Vállalkozók Klubjának. Közel három cikluson keresztül önkormányzati képviselőként és bizottsági elnökként is tevékenykedett. 2011-ben „Zákányszékért” díjjal ismerték el törekvéseit.

Fődi József komoly szaktudással és kiváló érzékkel irányítja a Zákányszéki Böllérnapokon a böllércsapatok munkáját, valamint a települési rendezvényeken a gasztronómiához kapcsolódó programokat. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi ízek megteremtésében, formálásában, megismertetésében.

A község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zákányszékért” díjjal ismerte el Paraginé Tóth Edina könyvtáros és Dr. Janes Zoltán plébános tevékenységét.

Paraginé Tóth Edina nemcsak a könyvtárat vezeti, részt vesz az általános iskola oktató-nevelő munkájában is. Két ciklusban a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagja volt. Két éve az olvasók szavazatai alapján Tündérkönyvtáros oklevelet vett át Budapesten. Aktívan részt vesz a település közéletében is. A ZakaHom-e Egyesület tagjaként fontos számára a települési marketing, a helyi média, tagja a helyi újságok szerkesztőbizottságának.

A Képviselő-testület Paraginé Tóth Edinának a településen végzett kimagasló közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként adományozta a díjat.

Dr. Janes Zoltán munkájára az energikusság, elkötelezettség és közvetlenség a legjellemzőbb. Viszonylag rövid zákányszéki szolgálata alatt irányításával sor került a plébánia felújítására, orgonavásárlásra, harang felújításra, oltár- és templomszépítésre. Hagyományteremtő jelleggel katolikus bált szervezett, melynek bevétele szintén az egyházközség beruházásainak megvalósítását segítette.

A Képviselő-testület Dr. Janes Zoltán plébánosnak kimagasló tevékenysége elismeréseként adományozta a Zákányszékért” díjat.

A kitüntető címeken túl „Elismerő Oklevél” átadására is sor került.

Zákányszék Község Képviselő-testülete a 2012-2016-os ciklusban működő Ifjúsági Önkormányzat polgármesterének és képviselőinek a zákányszéki ifjúságért végzett kulturális, sport és szabadidős tevékenység szervezésének elismeréseképpen ítélte oda az Oklevelet. A leköszönő Boldog Anna Fanni volt ifjúsági polgármester, valamint Daka Bettina Alexandra, Makra Márta, Tanács Imola és Tanács Gábor volt ifjúsági képviselők vették át az elismerést, melyet a kulturális és sportrendezvények, valamint a felnőttek munkáját segítő ötletbörze szervezéséért kaptak.

Ábrahám F. Antalné (Tanács Gizella)-nak a településen végzett kulturális, hagyományőrző tevékenysége elismeréseképpen adományozta a Képviselő-testület az Elismerő Oklevelet.

Ábrahámné nyugdíjazása után bekapcsolódott a helyi nyugdíjas klubéletbe és írogatni kezdett. Műveit szívesen megosztja közönségével. Ír az élet minden területéről, mondandóját versekbe, történetekbe kisebb jelenetekbe foglalja, mindezt amatőr módon, de mindenki számára érthetően. 2016-ban a nyugdíjas Ki mit tud országos döntőjén ezüst fokozatot ért el versével, jelenete szintén díjazásra került. Aktív szereplője a falu és a térség rendezvényeinek.

Frank Ferenc nyugdíjas gazdálkodó a településen végzett társadalmi és gasztronómiai, hagyományőrző tevékenysége elismeréseképpen kapott Elismerő Oklevelet. A Zákányszéki Böllérnap megrendezésében 13 éve közreműködő, a sertést felajánló gazdák között szerepel.

Haskó István a Hajdújárási Helyi Közösség volt vezetője munkáját a Képviselő-testület Elismerő Oklevéllel köszönte meg. A testvértelepülési kapcsolatok létrehozásában, tartalommal való feltöltésében kimagasló érdemeket szerzett Haskó István. A megállapodás 2011. március 15-én ünnepélyes keretek között jött létre Hajdújáráson. Ezt követően önkormányzati, kulturális és sportrendezvények közös megrendezésére került sor, legyen az Szüreti Fesztivál Hajdújáráson vagy Szilveszteri Teremkupa Zákányszéken. Bemutatkozhattak az amatőr művészeti csoportok mindkét településen a Szomszédoló keretében. Az öt éves évfordulón, 2016. március 15-én a helyi Kegyeleti Parkban Hajdújárással és Borszékkel közösen harangláb avatásra került sor.

Tanács Gábor köztisztviselő, vezető tanácsos részére kiemelkedő munkája elismeréseképpen a Képviselő-testület Elismerő Oklevelet adományozott. Tevékenysége a Zákányszéki Teleházban kezdődött, majd 2011-től a Polgármesteri Hivatalban folytatódott, 2013-tól kinevezett köztisztviselőként. Feladata a testületi anyagok előkészítése, jegyzőkönyvek írása, az ifjúsági és civil szervezetek segítése, valamint a pályázati feladatok ellátása is. Munkáját minden területen az alaposság, pontosság, precizitás jellemzi.

A díjak, elismerések átadása után nagyon szép pillanatoknak voltak tanúi az ünnepség résztvevői: Matuszka Antal polgármester köszöntötte a 60, illetve 50 éve házasságot kötött párokat, akiknek életútja példaértékű a közösség valamennyi tagja előtt.

60 éve kötött házasságot: Kéri Miklós és Makra Erzsébet, valamint

Lázár Dezső és Hódi Emília.

50 éve kötött házasságot: Hajdú Imre és Ördög Ilona,

Kovács-Tanács István és Ördög Mária,

Makra Jenő és Bozsó Ilona,

Papp Vince és Masa Etelka,

Savanya Sándor és Fodor Mária, valamint

Vér Ferenc és Német Ilona.

További képek Zákányszék Község facebook oldalán található itt és itt.

A Falunap délutánján a Lengyel téri színpadon zajlott le annak a 39 fiatalnak a köszöntése, akik ebben az évben váltak vagy válnak nagykorúvá. A 18 éveseket a szegedi Suhancok táncegyüttes műsorával, Matuszka Antal polgármester pedig emléklappal és egy szál virággal köszöntötte.

A kitüntetettek mellett szólni kell arról is, hogy a nagyon színvonalas délelőtti programban fellépett a Zákányszéki Parasztkórus Pálnik András vezényletével -, valamint verset mondott Daka Zsófia és Tanács Dezsőné.

A Művelődési Házban a program Vass Károly amatőr fotós zákányszéki természet- és tájképeit bemutató kiállításának megtekintésével folytatódott. A kiállítást Deme Józsefné nyugalmazott iskolaigazgató, Zákányszék község díszpolgára nyitotta meg.

Délután a falunapi rendezvények helyszíne a Lengyel tér volt, ahol a közös főzésé, játéké, szórakozásé, vetélkedésé volt a főszerep, a Vásártéren pedig lovasbemutatóban lehetett gyönyörködni. Este színvonalas koncertet adott a Molnár Dixieland Band, majd utcabálon rophatta a táncot, aki az egész napos színes kavalkádban még nem fáradt volna el.

Elismeréssel kell szólni azokról az önzetlen segítőkről is, akik a hagyományos falunapi véradáson részt vettek, köszönjük!

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további sikeres munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Tanács Klára
ZakaHom-e Egyesület

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.