Álláslehetőség: Óvodai dajka és szakács munkakörben

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hozzátartozó csoport mindennapi életének segítése az óvodapedagógus instrukciói alapján. A csoport helységeinek takarítása, fertőtlenítése. A munkaköri leírásban rögzített feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, dajka, kisgyermeknevelő,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Emelt szintű szakképesítés, dajka, kisgyermek nevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakmai bizonyítványok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 06/30/606-4990 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.zakanyszek.hu – 2016. október 12.

Zákányszéki Manó-kert Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.
Főzőkonyha

szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekétkeztetés: bölcsőde, óvoda, iskola. Diétás étkezés biztosítása dietetikus irányításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, szakács,

• Gyakorlat a gyermekétkeztetési elvárásoknak történő megfelelésben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: diétás szakács végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 06/30/606-4990 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.zakanyszek.hu – 2016. október 12.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.