Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Sokakat érint az engedély nélkül fúrt vízi létesítmények (a csőkutak) engedélyeztetésének témaköre. A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Amennyiben a hatóság a vízi munka, vízi létesítmény megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az elmúlt évben módosításra került, amelynek értelmében a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesülhet a létesítő, ha – a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre – a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez szükséges engedélyezés akkor tartozik a jegyző hatáskörébe, ha a következő feltételek együttesen fennállnak: ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel; ha épülettel rendelkező ingatlanon van, és magánszemély részéről házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, a vízigény nem lehet gazdasági célú. Minden egyéb esetben az engedélyezés a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni, amelyet csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

A kérelem benyújtása előtt mindenképpen érdemes kikérni a tervező és az eljáró hatóság véleményét. A hatósági eljárásra vonatkozóan információ kérhető: jegyzői hatáskör esetén a Polgármesteri Hivatalban, katasztrófavédelmi hatáskör esetén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságától ügyfélfogadási időben személyesen a Szeged, Felső-Tisza part 17. szám alatt, telefonon a 06-62/549-340-es számon, valamint e-mailben a csongrad.vizugy@katved.gov.hu címen.

Lényeges információ még, hogy a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után a vízhasználónak nem kell vízkészlet járulékot fizetnie, vagyis sem járulékot, sem adót nem kell fizetni.

A kutakra vonatkozó jelenlegi hatósági engedélyezési eljárás igen bonyolult és költséges, sok állampolgárt érzékenyen érint, ezért a hírek szerint kezdeményezések történtek a vonatkozó jogszabályok módosítására. A jelenlegi szabályozás szerint a fennmaradási engedély iránti kérelem szankciómentes benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség.
A fenti tájékoztatás alapján, illetve további információk gyűjtésével minden érintett – a saját helyzetét figyelembe véve – mérlegelheti, hogy mikor nyújtja be a kérelmét.

Részletesebb információ a lenti videóban ahol Dr. Csúcs Áron Zsombó nagyközség jegyzője beszélget Veszelka Krisztinával a MóraNet TV kamerái előtt a fenti témáról.

Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.