„Zákányszék Község Díszpolgára” cím adományozása 2017-ben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása előkészítésével megbízott Előkészítő Bizottság az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím adományozásával ismeri el:

– azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,

– a Zákányszék községben született, vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok érdemeit, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.

Ajánlásukat indokolással együtt, zárt borítékban 2017. május 31-ig juttathatják el az Előkészítő Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselő-testület elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.

Kérem a település választópolgárait, éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az Előkészítő Bizottság munkáját, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Zákányszék Község Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt minősítsen és rangot jelentsen településünkön.

Sas Györgyné
az Előkészítő Bizottság elnöke

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.