Álláslehetőség: – Óvodapedagógus

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozott idejű 2017. 08. 25-2018. 07. 08. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógiai feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

•         korszerű szakmai ismeretek – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Óvodapedagógiai dokumentumok vezetése,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 30/606-4990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Személyesen: Malatinszki Éva, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elsősorban gyakornokot keresünk. Az óvoda működéséhez igazodó munkarend vállalása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.zakanyszek.hu – 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idő GYES igénybe vétele esetén, egy évvel hosszabbodhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.