Dr. Ördögh Béla – Homokhátság Díj

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2014-ben alapította meg a Homokhátság díjat, melyen azon személynek adományoz évente egy alkalommal, aki:

– a Homokháti Kistérség valamely településének lakosa vagy lakosa volt
– a politika, a közélet, a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közművelődés, a sport, a közbiztonság, a szociális, és a kulturális élet területén kimagasló teljesítményt ért el, a kistérség szellemi, anyagi értékeinek, hírnevének növelése, gyarapítása érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki és egész életútjuk alapján méltóak a díj viselésére.

2017-ben Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tette meg a javaslatot Dr. Ördögh Béla főorvos, nyugalmazott kórház főigazgató személyére.

Az Ördögh család az 1800-as évek második felében települt ki Szeged-Alsóvárosról Mórahalomra, ahol 1891-től Ördögh Illés – Dr. Ördögh Béla nagyapja – négy tanya tulajdonosaként 170 holdon kezdett gazdálkodni, bekapcsolódva a település közéletébe is. Fia, id. Ördögh Béla Zákányszéken telepedett le és itt vette feleségül a Deszkről származó Lakatos Máriát. Ebből a házasságból született Dr. Ördögh Béla 1939. július 21-én.

A gazdálkodó család ingázik Zákányszék és Deszk között, hiszen Zákányszéken 50 holdon, melynek negyede szőlő-gyümölcsös, míg Deszken közel 20 hold jó minőségű fekete földön igyekszik minél többet kihozni a termőföld adta lehetőségekből. Jönnek az ötvenes évek és az előrelátó apa leadja a házat és a földeket a tsz-nek, így igaz vagyontalanná válik a család, de megmenekül az internálástól. A család Szegedre költözik, a szülők gyári munkások lesznek, Béla Deszken végzi az általános iskolát, majd a jól tanuló gyermek a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba nyer felvételt, 1957-ben érettségizik. 1957-1963-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója, ahol 1963. szeptember 8-án általános orvosi diplomát kap. Végzés után egy évet a Makói Kórházban, majd 1964-1971-ig a Szeged Megyei Jogú Város Rókusi Kórház fül-orr-gége osztályán dolgozik. Az itt töltött évek megalapozták szakmai tudását, nagy műtéti gyakorlatra tett szert.

1965-ben házasságot kötött Dr. Kovács Judit gyermekgyógyásszal, Szegeden telepedtek le, majd Hódmezővásárhelyre költözött a család. Három leánygyermekük született, Judit fogorvos, Beáta fül-orr-gégész és Dalma jogász. A gyermekek tíz unokával örvendeztették meg eddig a nagyszülőket.

1971-ben kinevezést nyer a Hódmezővásárhelyi Városi Kórház fül-orr-gége osztályára, mint osztályvezető főorvos. A kórházban kilenc évig igazgató-helyettesként, majd 1992 februárjától 2001-ig kórház főigazgatóként végzi a munkáját.
2001-ben nyugdíjba vonul, de aktívan folytatja a munkát. 2004-ig Orosházán, majd 2007-ig Hódmezővásárhelyen osztályvezető főorvos.
Munkája során több kitüntetésben, elismerésben részesült:
1974-ben Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült, 2006-ban az Egészségügyi miniszter által adományozott Pro Sanitate díjat kapott. 36 éves osztályvezető főorvosi munka elismeréseképpen Fül-orr-gége Szakmai Csoport Díszoklevél elismerésben részesült. Hódmezővásárhely városa 2006-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta több évtizedes szakmai munkáját.
Jelenleg az aktív nyugdíjasok mindennapjait éli feleségével Szegeden.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokhátság díjat 2017-ben példaként állítva a felnövő nemzedéknek, életpályája elismeréseképpen Dr. Ördögh Béla főorvosnak adományozza.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.