Javaslat kérése zákányszéki közterület elnevezésére

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A fenti jogszabály értelmében megkezdődött a közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Zákányszék, 164. helyrajzi számú ingatlan nem rendelkezik közterület névvel (Vasút utca folytatása). A közterületről több épület is megközelíthető.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14/A. § (1) bekezdése szerint „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található”.

A Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezésről az önkormányzat testületi döntést hoz.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének “a településrészek, közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításáról” szóló 15/2006. (X.27.) Ör. rendelete 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint” (1) Településrész és közterület elnevezésére javaslatot tehetnek a község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek, a Képviselő-testület tagjai és bizottságai…”

Ezúton kérem Önöket, tegyenek javaslatot a közterület elnevezésére 2017. szeptember 27-ig (szerda) személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy e-mailben az info@zakanyszek.hu címre küldve.

Zákányszék, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.