Szociális célú tűzifa igénylése

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása iránt. A Belügyminisztérium a pályázatunkat támogatta, így a 2017. évben is a rászoruló családokat támogatni tudjuk szociális célú tűzifával.

A szociális célú tűzifa igényléséhez benyújtott kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki:

  • a) szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A szociális célú tűzifa igényléséhez a kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani, legkésőbb a következő év január 31. napjáig.

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.