Pályázati felhívás: óvodai dajka munkakör betöltésére

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó feladatok: a pedagógiai munka segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • óvodai dajka végzettség, szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 30/606-4990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével

(6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

  • Elektronikus úton Malatinszki Éva részére a ovodatitkar@zakanyszek.hu E-mail címen

keresztül

  • Személyesen: Malatinszki Éva, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkavállaló és a munkáltató érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.