Országgyűlési képviselők választása 2018-ban

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását 2018. április 8-ra tűzte ki.

A választási értesítőket 2018. február 19-ig postai úton kézbesítették a választójogosultak számára. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól igényelhet, ahol a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében. Átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Zákányszéken 2 szavazókörben lehet szavazni:

1. számú szavazókör a Művelődési Ház (Dózsa György u. 45.),

2. számú szavazókör az Ifjúsági klub (József Attila u. 31.). A szavazás eddigi helyszínében változás történt!

A szavazókörök 2018. április 8-án reggel 6 órától este 19 óráig lesznek nyitva. A választási értesítőn feltüntetésre került a szavazókör száma és címe, ahol szavazatát leadhatja.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti a választási bizottság munkáját. Kérünk mindenkit, hogy személyazonosságának igazolására vigye magával

– lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, vagy

– a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványát.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!

A szavazás folyamata a következő:

  1. A szavazókörbe belépő állampolgár igazolja személyazonosságát, majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor lepecsételt szavazólapot és a borítékot.

  1. Ezt követően az állampolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot. Majd a fülkében kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

  2. Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak cseréjét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.

  1. A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben elhelyezett urnába.

Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás időtartamára tartózkodjon a szavazókörben.

  • Szavazólapot a szavazóhelyiségből kivinni tilos!

  • A mozgásukban korlátozott személyek a mozgóurnás szavazással kapcsolatban igényüket, amennyiben módjukban áll, előzetesen jelezni szíveskedjenek a helyi választási irodának.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A választással összefüggő további jogi, igazgatási, technikai kérdésekben a helyi választási irodától kérhető tájékoztatás.

A Zákányszéki Helyi Választási Iroda elérhetősége:

Címe: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

Tel.: 62-590-490

e-mail: jegyzo@zakanyszek.hu

Gárgyán István,
Helyi Választási Iroda vezetője

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.