Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodai nevelés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskolai óvodapedagógus végzettség,

• Tájékozottság napjaink óvodapedagógiai tevékenységében,

– Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, igazolások.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Zöld óvodai szellemiség képviselete, gyakorlati elképzelések, megvalósítások.

Elvárt kompetenciák:

• Pedagógus kompetenciák alkalmazása a mindennapi nevelő-tanító tevékenységben.

IKT ismeretek.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Jó szintű Pedagógus kompetenciák, jártasság az informatikában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt,

a 30/606-4990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton: a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével

(6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosító számot: 202/2018 , valamint a munkakör megnevezését:óvodapedagógus.

• Elektronikus úton: Malatinszki Éva részére a ovodatitkar@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Malatinszki Éva, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi u 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.