Pályázat járőrtárs beosztás betöltésére

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője

határrendészeti szakterületre

pályázatot hirdet

a Szeged, Nagylak, Kiszombor

Határrendészeti Kirendeltségek állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzést követően sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidő kikötésével.

 A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr- járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

Munkavégzés helye:

A sikeres szakmai vizsgát követően Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség.

Illetmény:

 • a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 180.500 Ft/hó munkabér,
 • a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény,
 • egyéb pótlékok:
 1. angol, német, francia, kínai, arab vagy orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet,
 2. éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap (melynek összege: 38.650 Ft) 0,5 %-a,
 3. készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
 4. kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1%-a,
 • teljesítményjuttatás – első alkalommal 2019-ben, az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben,
 • túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva – feltételek teljesítése esetén – négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

 • cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft),
 • lakhatási támogatás:
 1. lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
 2. lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
 • természetbeni ellátások (a feladatellátáshoz szükséges fegyverzet, felszerelés, ruházat),
 • évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a,
 • munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
 • egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti- vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
 • belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
 • kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
 • támogatások:
  1. üdülési támogatás,
  2. családalapítási támogatás,
  3. illetményelőleg,
  4. későbbi továbbtanulási szándék esetén tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
 • szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
 • egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
 • folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év),
 • rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
 • hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

 A képzés a jelentkezők létszámától függően legkorábban 2018. március 01-jén indul a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt helyszínen.

 Pályázati követelmények:

 • betöltött 18. életév,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • érettségi bizonyítvány,
 • büntetlen előélet,
 • fizikai alkalmasság,
 • pszichológiai alkalmasság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
 • kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
 • a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálat követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Rendőrségről/Képzés/Pályázatok menüpontban érhetők el.

 A pályázatot

 elektronikus úton a csongradmrfk@csongrad.police.hu címre,

 • postai úton a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.) lehet megküldeni, vagy
 • személyesen a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnál lehet leadni.

 A borítékra kérjük írják rá „Határrendész”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-70-411-0952 mobil telefonszámon

 hétfőtől csütörtökig 07.30-16.00 óra,

 • pénteken 07.30-13.30 óra között.

 Az alkalmassági vizsgálatokat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

 Az alkalmassági vizsgálatokat követően, kizárólag az „alkalmas” minősítéseket szerző pályázó vehet részt pályaalkalmassági elbeszélgetésen.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépjárművezetői engedély megléte,
 • angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
 • harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sporttevékenység.

A pályázó a felvételi eljárás eredményéről írásban kap értesítést. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.