Tájékoztató jelölő szervezetek részére a szavazatszámláló bizottságokba történő delegálásról az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán

A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

A Zákányszéken működő választási bizottságokba a listát állító jelölő szervezetek, 2-2 tagot delegálhatnak, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével:

A választási bizottságnak sem választott, sem megbízott tagja nem lehet: köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.

Zákányszéken az Európai Parlament tagjainak választásán az alábbi szavazókörök működnek:

Szavazókör sorszáma            Szavazókör címe, megnevezése

  1. szavazókör 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45. (Művelődési Ház)
  2. szavazókör 6787 Zákányszék, József Attila u. 38. (Sportcsarnok)

A közösen listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg a szavazatszámláló bizottságokba 2-2 tagot. Megbízott tag csak a központi névjegyzékben szereplő személy lehet.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a jelölő szervezet képviselője jelentheti be a HVI vezetőjénél 2019. május 17-én (pénteken) 16.00 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik SZSZB-be kívánja megbízni.

A megbízásra vonatkozó nyomtatvány az SZSZB-be történő delegáláshoz innen letölthető.

A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a Választási Iroda ellenőrzi. Amennyiben a megbízás nem felel meg a törvényi feltételeknek, a HVI vezetője dönt a megbízás elfogadásáról vagy elutasításáról.

Az SZSZB-be megbízott tagoknak esküt vagy fogadalmat kell tenniük, csak ezt követően gyakorolhatják jogaikat.

Gárgyán István
jegyző, HVI vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.