Állásirdetés: Óvodapedagógus

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

pályázatot hirdet egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős ( 6 órás ) óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

  • angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• pedagógus kompetenciák – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 306064990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 188/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Liebhaber Gáborné részére a ovoda@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Liebhaber Gáborné, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: azonnal

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.