Közlemény –Választási Bizottságok tagjai és póttagjai

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnapra) kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját.

A 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben foglaltak alapján az alábbi adatokat teszem közzé.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2019.(VIII.27.) Kt. határozatával megválasztotta a Zákányszék község Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A Bizottság 2019. augusztus 29-én megtartotta alakuló ülését.

A Bizottság tagjai:

elnöke: Dobó László

helyettese: Veszelka Krisztina

tagja: Tanács Imre

póttag: Dani Anikó

póttag: Kaziné Olácsi Edit

A Zákányszéki Helyi Választási Iroda

vezetője: Gárgyán István jegyző

helyettese: Makra Katalin

A Zákányszék község Helyi Választási Bizottság, a Zákányszéki Helyi Választási Iroda vezetője hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége:

Cím: Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, 6787 Zákányszék Lengyel tér 7.

Telefonszáma: 62/590-490

Fax-száma: 62/590-491

e-mail címe: jegyzo@zakanyszek.hu

HVB határozatainak elérhetősége:

A Helyi Választási Bizottság Határozatai

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2018.(II.15.) Kt. határozatával megválasztotta a Zákányszéken működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak szavazókörönkénti felsorolása és a megválasztott póttagok névsora:

Választott tagok:

1. számú szavazókör Művelődési Ház

1./ Fodor Lajos

2./ Katona Kálmán Zoltán

3./ Lukácsné Tóth Éva

2. számú szavazókör Sportcsarnok

1./ Császár Attila

2./ Bóka Péter

3/ Peták Kálmán Zoltán

Választott póttagok:

1./ Tanács Gábor

2./ Szögi Szilvia

3./ Gregus Istvánné

4./ Mulati Lászlóné

5./ Szűcs Sándor

6./ Melegné Szűcs Mónika

A választással kapcsolatos további tájékoztatás a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodánál kérhető, illetve a https://zakanyszek.hu/onkormanyzati-valasztasok-2019/ és a www.valasztas.hu weboldalon található.

Gárgyán István
HVI vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.