Támogatás igénylése óvodáztatási és beiskolázási kiadások fedezésére

Tájékoztatjuk az érintett családokat, hogy Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 13. §-ában meghatározott feltételekkel – ebben az évben is lehetőséget nyújt a gyermeknevelési többletköltségek (tanévkezdés alkalmával óvodáztatási és beiskolázási kiadások, ruházat, tandíj, térítési díj, autóbuszbérlet) fedezésére.

Támogatás annak adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (nettó 42.750 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő esetén annak 170 %-át (nettó 48.450 Ft-ot).

A támogatás a gyermek 3. életévének betöltésétől 18. életévének betöltéséig állapítható meg kérelemre annak a szülőnek, aki gyermekével Zákányszék községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen tartózkodik.

A gyermek 16. éves korától a kérelem mellékleteként iskolalátogatási igazolással kell igazolni, hogy nappali rendszerű oktatási intézményben folytat tanulmányokat.

A támogatás összege gyermekenként legfeljebb 10.000,- Ft.

További tájékoztatásért, nyomtatványért érdeklődjön a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban (6787 Zákányszék Lengyel tér 7.).

Gárgyán István – jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.