Ebösszeírás – 2019

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzésének érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente ebösszeírást végez.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Zákányszéken ebadó nincs, valamint tervben sincs az adó bevezetése.

 Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, ebösszeírási adatlap kitöltésével történik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni!

Az adatlapot szíveskedjenek visszajuttatni az önkormányzathoz 2019. december 31-ig!

 Az adatlap 2019. november 12-től folyamatosan beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (a földszinten, főbejárattal szemben), továbbá letölthető az alábbi linken:

adatlap+kitoltesi útmutató_Zakanyszek.pdf

Az adatlapot az alábbi módon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalhoz (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.),
  • elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az info@zakanyszek.hu elektronikus címre küldve.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után

 A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét az alábbiakra:

az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást 15 napon belül írásban bejelenteni.

– a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.