VÁLTOZÁS A BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSBAN

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
6787 Zákányszék Petőfi S. u. 7.
e-mail: ovoda@zakanyszek.hu
Tel.: 06/30-606-4990

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozó bölcsődei beíratkozás rendje, a korábbiakban megjelent tájékoztatáshoz képest az alábbiak szerint módosul:

• Az intézményben 2020. április 20-21-én fogadjuk a felvételi igényekre vonatkozó kérelmeiket. Ezeket a bölcsődei beíratáshoz mellékelt ADATFELVÉTELI LAP kitöltésével tudják benyújtani.

• A szülők a bölcsődei beíratást elektronikus úton, illetve postán feladott ajánlott levél formájában tehetik meg.

• A beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok bemutatására a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül majd sor. Ezek a dokumentumok az alábbiak:

– A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló: lakcímkártya, TAJ kártya és születési anyakönyvi kivonat,
– a szülő személyazonosságát igazoló: személyigazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– A nem magyar állampolgárok esetén a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentum.

A bölcsődei felvételi kérelemhez és kitöltött adatfelvételi laphoz feltétlenül kérjük csatolni mindkét szülő munkáltatói igazolását!

Az adatfelvételi lap innen tölthető le.

Fekete Csabáné
Intézményvezető-helyettes

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.