Tájékoztatás a zákányszéki hulladékudvar működéséről!

Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező zákányszéki magánszemélyek az
elkülönített, szétválogatott (szelektív), szervezett közszolgáltatásba (lakóépület elől történő
rendszeres szállítás) nem kerülő szilárd hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű
veszélyes hulladékot (használt étolajat, zsírt, növényvédő szereket, ólomakkumulátorokat,
festék- vagy lakk hulladékot, stb.) díjmentesen beszállíthatják az alábbiak szerint:
A hulladékudvarban díjmentesen elhelyezhető:
– a szelektíven gyűjtött háztartási és egyéb hulladék (pl.: fém, üveg, papír, műanyag,
komposztálható hulladék, fanyesedék, mezőgazdasági fólia, stb.): 1 m 3 /nap/háztartás
mennyiségig, valamint
– a szelektíven gyűjtött lom (pl: kiselejtezett elektronikus berendezések, háztartási eszközök,
bútorok) és építési törmelék 1 m 3 /nap/háztartás, de évente maximum 5 m 3 /háztartás
mennyiségig.
NEM helyezhető el a hulladékudvarban konyhai ételmaradék, veszélyes anyagokat
tartalmazó építési törmelék (pl: vályog, eternitcső, kátránypapír, hullámpala), vakolat, föld,
kevert hulladék, stb.
A zákányszéki hulladékudvar nyitva tartása:
Szerda: 8 – 14.00
Péntek: 8 – 14.00
Szombat: 8 – 16.00
(Helye: a sertésfelvásárló telep mellett.)
További információk nyitvatartási időben Kazi Lászlónál személyesen, vagy a 70/682-8579-es telefonszámon, valamint a http://www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektivhulladekgyujtesirendszer/hulladekudvarok weboldalon találhatók.
Tisztelettel:
Zákányszék Község Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.