Radocsai Tanár Úr az égi pályán gurítja a labdát…..

Sokszor találkoztunk a Mars téri piacon, udvarias üdvözlés, baráti kézfogás, érdeklődés a család és az egészség felől. Előtörtek a régi emlékek, jó volt róla szót ejteni. Telefonon hívott Ica néni, Tanár Úr elment, elaludt örökre.

Radocsai Ferenc 1932. november 13-án született Szerencsen, a sors Szegedre és ezzel együtt kényszerpályára terelte. A tanárképző elvégzése után, talán kissé menekülve a hatalom kegyetlensége elől, a vidéki életet választotta.

Közel 70 éve, 1953. október 3-án kezdett el tanítani a Zákányszék Csorva-Új iskolában (a mai Vágói iskolában) A nyolc osztályos öt tanerős – két tanító az alsó, három pedig a felső tagozatban – már akkor szakosított iskolába 120 gyerek járt. A három település határán álló iskolában magas színvonalú oktatás és – tanár bácsinak köszönhetően – kiváló testnevelő és sport tevékenység folyt, bár szó sem lehetett modern sportcsarnokról, Egyedülálló volt akkoriban Feri bácsi által szervezett és irányított lány kézilabda csapat, a labdát kiválóan kezelő fiúkat ne is említsük. 1957-ben pedagógust választott párjának és most már ketten Ica nénivel vitték a fényt, a tudást a nebulók fejébe. Több mint húsz év után, 1974-ben a Zákányszék –alsói iskolában folytatták a munkát, ahonnan Tanár úr a Csongrád Megyei Továbbképző és Módszertani Intézethez, majd ennek a jogutódjához, a Megyei Tanács Művelődési Központjához került, innen ment nyugdíjba 1991-ben.

A zákányszéki „öregdiákok” szívükbe zárták a családot, a település sem feledkezett meg a köztiszteletben álló pedagógus házaspárról. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radocsai Ferencnek pedagógusi életpályája elismeréseképpen, a „Zákányszékért kitüntető címet adományozta.

Az idő elmúlt, az erő elfogyott, a fáradt test megpihen. Radocsai Ferenc búcsúztatása június 19-én délelőtt 11.00 órakor lesz a Szegedi Dómban.

Nyugodj Békében Tanár Úr!

Tisztelettel:     Matuszka Antal

polgármester

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.