A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása

Zákányszék Község Polgármesterének határozata

 

42/2020.(XI.6.) Pm. határozat

Tárgy: A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása

H a t á r o z a t

Zákányszék község polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

1./ Zákányszék Község Önkormányzata a Zákányszéki Sportcsarnok használatát 2020. november 9-tőla Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által iskolai foglalkozásokra történő-, és a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde általi intézményi használat kivételévelmegtiltja.

 

2./ Az 1./ pontban foglalt korlátozás visszavonásig érvényes.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Matuszka Antal István polgármester

Határozatról értesítést kap:

1./ Matuszka Antal István polgármester

2./ Gárgyán István jegyző

3./ Szondi Sándor gondnok

4./ Irattár

Zákányszék, 2020. november 6.

                                                                                                          Matuszka Antal István
polgármester

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.