Tisztelt Zákányszéki adózók!

Az alábbiakban 2021. január 1-től hatályba lépő adózással kapcsolatos változásokra hívom fel a figyelmüket:

  1. Gépjárműadó

2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatosan adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának változásáról az adatszolgáltatását ezentúl a NAV részére teljesíti. A NAV az adómentes gépjárművekről is értesülni fog. Az adózó 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségének 2021. április 15. napjáig kell eleget tegyen.

A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.

  1. Iparűzési adó

Tájékoztatjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától kezdődően a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést is – az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallásokat az önkormányzati adóhatóság részére továbbítja.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy az E-önkormányzat portálon található helyi iparűzési adóra vonatkozó űrlapok központilag visszavonásra kerülnek!

A mezőgazdasági őstermelők a helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesíthetik.

Kérjük a tisztelt adózókat legyenek figyelemmel a fentiekre az elektronikus ügyintézés során!

 

Gárgyán István – jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.