Az általános iskola vezetőjének a tájékoztatója

Tisztelt Szülők!
Az emberi erőforrások minisztere a köznevelési intézmények működését érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozata alapján az intézményekben elrendelte a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezését 2021. március 8-tól.
Ettől az időponttól kérjük, hogy iskolánk, a Zákányszéki Általános Iskola és AMI tanulói az elkövetkező időszakban igyekezzenek a lakóhelyükön, otthonukban tartózkodni, a kontaktusok számát csökkenteni, ezzel is hozzájárulva a vírus terjedésének enyhítéséhez, megállításához.
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján – a 2021. március 8-tól az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
Miután Önök, mint szülők számára, az általános iskolákban elrendelt, tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ezért a kormányrendelettel összefüggésben, tájékoztatni szeretném Önöket az alábbiakról.
Kérem, hogy a gyermekfelügyeletet, csak a LEGSZÜKSÉGESEBB ESETBEN– különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel esetében – igényeljék. Szeretném az Önök figyelmét arra is felhívni, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, így a Zákányszéki Iskolában is, ezért kellő elővigyázatossággal döntsenek a napközbeni felügyelet írásos igénylésének megtételében.
A fentiek alapján tehát, az írásban, személyesen leadott igény elfogadásáról, egyéni mérlegelés alapján az intézmény vezetője dönt.
Támogató közreműködésüket köszönöm.
Sápi Zoltánné
intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.