Tájékoztatás óvodai és bölcsődei beíratásról

Zákányszék Község Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beíratás idejét 2021. április 20-21. napokra határozta meg. A beíratás online formában történik.

A Zákányszéki lakcímmel rendelkező óvoda igénylőknek nem kell gyermeküket beíratni intézményünkbe, részükre a felvételi határozatot postázni fogjuk.

Azok a családok, akik nem Zákányszék közigazgatási területén élnek, de intézményünket választva szeretnék óvodába beíratni gyermeküket, ezt a gyermek adataival és egy szándéknyilatkozat megküldésével kérvényezhetik.

Az adatokat bizonyító dokumentumokat a gyermek intézményi ellátásának első napján kérjük bemutatni: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya.

A bölcsődei felvételi kérelmeket és az óvodai felvételt érintő szándéknyilatkozatokat online, az alábbi adatok feltüntetésével szíveskedjenek megküldeni az alábbi e-mail címre: ovoda@zakanyszek. hu

  • A gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma, anyja neve
  • Mikortól kéri a gyermek felvételét

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Zákányszék, 2021.04.14.

Fekete Csabáné
Intézményvezető-helyettes

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.