Éva Óvónéni Emlékére

Szabó István Jánosné Schmidt Éva Katalin  1944. november 25-én született Ószentivánon. Édesapja férfiszabóként dolgozott, édesanyja idejét kitöltötte a négy gyermek nevelése. Általános iskolai tanulmányait Tiszaszigeten végezte, majd a Szegedi Rózsa Ferenc Gimnáziumban szerzett érettségit, 1963-ban. Ezt követően felvételizett a Szarvasi Óvónőképző Intézetbe, ahol 1963-ban jelesen államvizsgázott.

Dr. Tóth Lajos intézeti igazgató így értékelte a hallgató munkáját: „…Szilárd ismeretei helyesen befolyásolják nevelő-oktató munkáját. Értékes meglátásai kritikai képességét dicsérik. Megállapítható, hogy igen értékes nevelői sajátosságok birtokosa….” (1965. 04. 20.)

1965. augusztus 1-én a Kisteleki I. számú Óvodában kezdte pályafutását. 1965. december 1-től az akkor még Zákányszéki Napköziotthonos Óvoda nevet viselő intézményünk vezetését bízta rá az akkori faluvezetés. Az óvodában minden felmerülő feladatot szinte egyedül kellett megoldania, évekig – mondhatni – mindenesként (óvodavezető, óvónő, gazdaságvezető) dolgozott.

Takáts József igazgató így jellemezte: …”Óvodánkhoz Mészáros Sándorné óvónő Kistelekre történt áthelyezése kapcsán került, csere révén. – A szülők nagy szeretettel és bizalommal fogadták. A Kartársnő felmelegedése akkor kezdődött, mikor 1-2 fiatal szülővel összebarátkozott. Azóta igen jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel. Ez a jó kapcsolat segítette őt az óvoda benépesítésének munkájában…1967. január 1-vel óvodája megkapta az állandó napköziotthonos jelleget. Szakmai felkészültsége alapos,- a munkához való viszonya hivatásszeretettől áthatott, lelkes.” (1967. nov. 15.)

Először 20-30 gyerekkel egy csoport, az óvodabővítésnek köszönhetően kettő, majd a 80-as években három csoport indulhatott az intézményben.

1968-ban Zsolt nevű gyermeke született. A szülést követően viszonylag gyorsan visszajött dolgozni, hiszen az intézményben sűrűn cserélődtek az óvónők, dajkák, meg kellett teremteni a stabil és szakmailag is jó intézményt.

Kispéter János igazgató tíz évvel később, így minősítette: …”Szakmai munkájában kiemelkedő. Gyermekszerető, jó pedagógus…Mint vezető óvónő, példaszerűen irányítja az óvodai közösséget. Munkatársaival jó emberi és munkatársi kapcsolatot alakított ki….” (1977. okt. 26.)

1981-ben kötött házasságot Szabó Istvánnal.

Vass Vilmos AMK igazgató így értékelte szakmai munkáját:…” Jó óvónői egyéniség. Nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek differenciált felzárkóztatására….A tanfelügyelet által javasolt feladatokat igyekszik a körülményeket figyelembe véve, hasznosítani.” (1983. aug. 12.)

A folyamatos munka mellett aktív közéleti tevékenységet is folytatott, hiszen tagja volt a Nőtanácsnak, a Takarékszövetkezet felügyelőbizottságának, küldöttként segítette a Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ munkáját. Bekapcsolódott a Zákányszéki Parasztkórus munkájába, kórustagként és az énekkar krónikásaként öregbítette a település hírnevét.

Zákányszék Község Önkormányzatának 68/1992. (X. 21.) Öh.sz. határozatának értelmében 1992. december 31-ével az összevont intézmény ( óvoda-iskola) megszűnt. 1993. január 1-től önálló gazdálkodással, önálló szakmai munkával és szakmai felügyelettel történik az óvodai nevelés. Nagy szüksége volt arra a felkészültségre, melyet az előző évtizedek igazolnak. Óvodavezetői megbízásnak 1998. július 31-ig tett eleget. 2000. január 31-én kérte munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. 2000. november 26-tól. Oka: nyugdíjba vonulás.

Éva óvónéni 35 évet töltött a szép, de akadályokkal teli pályán, ebből 33 évet vezetőként. Munkássága során mindig a gyerekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak.

Sokszáz gyermeket indított iskolába.

Fáradozását magasabb szinten is elismerték. Miniszteri Dicséretben részesült 1977-ben, Kiváló Munkáért kitüntetést kapott 1986-ban. 2000-ben nyugdíjba vonulásakor a Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapta. 2015.08.14-én az oktatásban végzett kimagasló tevékenységért, életpályája elismeréseképpen részesült a „Zákányszékért” díjban.

Ötvenhat évig volt a településünk lakója, itt töltötte nyugdíjas éveit is, szeretetben és tiszteletben.

Kedves Éva! Emlékedet megőrizzük!

Fájó szívvel búcsúzom Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a nyugdíjas kollégák, a hajdani neveltjeid és a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében: Liebhaber Gáborné intézményvezető.

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.