TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

A Képviselő-testület 2022. február 15-én munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Többek között elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi költségvetése, megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottságok tagjai, valamint a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos döntéseket hozott a testület.

 A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletében elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A terjedelmes anyagból ebben a tájékoztatóban csak rövid összefoglalót lehetséges közzétenni. A költségvetésben összesen 802.756.992 Ft bevételi előirányzat, illetve összesen 802.756.992 Ft kiadási előirányzat szerepel. Az önkormányzati feladatellátásban a tavalyi évhez képest változás nem történt. Az önkormányzat továbbra is fenntartja és működteti az alábbi költségvetési szerveit, melyek biztosítják a kötelező feladatok ellátását a településen:

1.) Önkormányzat (általános településüzemeltetési feladatok, közfoglalkoztatás)

2.) Polgármesteri Hivatal (államigazgatási feladatok)

3.) Művelődési Ház és Könyvtár (közművelődés, könyvtár, teleház)

4.) Manó-kert Óvoda és Bölcsőde (óvodai-, bölcsődei nevelés, gyermekétkeztetés)

Az önkormányzat számára szintén kötelező szociális intézményi feladatellátás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül történik, amely helyileg a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézményének működtetését jelenti. Erre a feladatra nem biztosít az állam elegendő fedezetet, ezért az önkormányzat 31.943.983 Ft támogatást nyújt a Társulásnak. A központi orvosi ügyeleti feladatokat szintén a Társuláson keresztül látja el az Önkormányzat, amelynek működtetéséhez szintén nem elegendőek a központi források, ehhez még 4.738.896 Ft-tal kell hozzájárulni.

Elfogadásra került a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési munkaterve, valamint a Zákányszéki Sportcsarnok 2022. évi munkaterve.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Zákányszéki Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. A Zákányszéken fellelhető települési értékek leírása és fotója a www.zakimuvhaz.hu, illetve a https://www.facebook.com/zakanyszekiertektar oldalon megtalálható. 2021. évben nem érkezett ajánlás a lakosság részéről települési értéktárba történő felvételre, az értéktár bizottság továbbra is várja a lakosság részéről az ajánlásokat.

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatosan több döntés született:

2022/2023 nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás 2022. április 25-26. napokon 8 – 16 óra között lesz.

Az Intézmény (Bölcsőde, Óvoda, Konyha) – a 2022. augusztus 1. – 2022. augusztus 19-ig tartó nyári takarítási időszak kivételével – a nyári időszakban folyamatosan nyitva tart. A téli zárva tartás 2022. december 27-30. között lesz.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása társulási megállapodásának módosítását, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosításokra a tagtelepülések lakosságának létszámváltozása, illetve a jogszabályokhoz történő aktualizálás miatt került sor.

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását, illetve az országos népszavazást. A választási eljárásról szóló törvény alapján választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A helyi választási iroda vezetőjének egyik feladata, hogy indítványt tegyen a szavazatszámláló bizottság választott tagjaira, melyet a Képviselő-testület választ meg. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

Választott tagok: Bóka Péter, Császár Attila, Dudásné Rokolya Hajnalka, Fodor Lajos, Kasper Máté, Katona Kálmán Zoltán, Ördögh Dániel Dezső, Papp László (Tanya 647.), Peták Kálmán Zoltán, Pintér-Tanács Adrienn, Szűcs Sándor, Tanács Gábor (Hársfa u.).

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján és a nemzeti jogszabálytárban.

Gárgyán István jegyző

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.