Gyász: Elhunyt Boldogné Fodor Erzsébet

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy Boldogné Fodor Erzsébet, a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselője életének 53. évében, hosszan tartó súlyos betegség után 2022. március 27-én elhunyt.

Nehezen érkeznek a szavak, a gondolatok, amivel elmondhatnánk a megmagyarázhatatlant, ami segítene elfogadni az elfogadhatatlant. Településünk ismét egy olyan nagyszerű embertől búcsúzik, aki hosszú évtizedeken keresztül képviselte a segítő szándékra épülő kiemelkedő szakmai munkát, Zákányszék közösségéért való fáradhatatlan tenni akarást.

Megtörten, fájó szívvel búcsúzunk Boldogné Fodor Erzsébettől, aki pályája kezdetétől, 1988-tól dolgozott a helyi közigazgatásban. Kezdetben a Zákányszéki Községi Tanács VB. Szakigazgatási szervénél ügyviteli alkalmazottként, majd a későbbi Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként. Munkáját anyakönyvvezetőként, az önkormányzat pályázatainak és beruházásainak ügyintézőjeként, ezenkívül számos egyéb feladat ügyintézőjeként végezte. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, melynek eredményeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2016-ban igazgatásszervezői diplomát szerzett.

Főbb pályázatok és fejlesztések, amelyekben aktívan közreműködött: Művelődési ház felújítása, Kegyeleti park létrehozása, Ifjúsági klub kialakítása, Szociális étterem építése a Lengyel tér 1. szám alatt, Madárvárta – erdei pihenő, Polgármesteri Hivatal felújítása, a település szennyvízberuházása, Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút megépítése, külterületi útfelújítások, játszóterek felújítása, egyéb kisebb-nagyobb pályázatok.

Kiemelkedő közösségi munkát végzett, amelyek közé tartoztak: ifjúsági ügyek felkarolása (kamaszparlament, ifjúsági önkormányzat), a Zákányszéki Kis Újság elindítása, a Falunapok, egészséghetek, a „Tavaszcsalogató” és egyéb települési rendezvények szervezői munkája. A község testvértelepülésével, Borszékkel való szoros kapcsolattartás 2008 – 2012 között. Kiadványok készítésének átfogó szervezése, megvalósítása (pl. Telefonkönyv és receptfüzet 2008; Borszék-Zákányszék épített és természeti értékei). Az Ezerarcú Természetvédelmi és Turisztikai Egyesület elnökeként a helyi természeti értékek feltárása, az „Ezerarcú Zákányszék” kiadvány megszerkesztése, kiadása. És még sorolhatnánk…

Zákányszék Község fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2003-ban a „Zákányszékért” díjat adományozta.

Pályáját a fejlődés iránti vágy, a szakmaszeretet, tenni akarás és az emberek iránti feltétlen tisztelet jellemezte. Közvetlen kollégái tiszteletét szakmaiságával, nyíltságával, segítőkészségével, a csapatmunka hangsúlyozásával és munkatársai megbecsülésével vívta ki. Az önkormányzati feladatot ellátó helyi intézmények vezetőivel történő kapcsolattartás során is a gördülékeny együttműködés és szakmai segítségnyújtás jellemezte.

Családja biztos nyugvópont volt életében. Mindig büszkeséggel, szeretettel beszélt férjéről, az időközben már felnőtt lányai életének alakulásáról. Őszinte szeretet és tisztelet irányult Édesanyja, valamint Testvére és annak családja irányába. Családja körében talált megnyugvást, feltöltődést az élet kihívásai, megpróbáltatásai közepette.

Évekkel ezelőtt hirtelen és felfoghatatlan módon találta meg súlyos betegsége. Emberfeletti kitartással és pozitív gondolkodással járta ezt az utat, amit mélységes tisztelettel és elismeréssel követtünk és a tőlünk telhető módon segítettük.

Erős személyiségét, élni akarását nem törték meg az élet megpróbáltatásai, a betegség kiújulása után is reményekkel telve nézett a jövőbe, a gyógyulásba vetett hitét soha nem veszítette el. Az élet azonban felülírta mindezt, sajnos nem volt elég az az összefogás sem, amivel a családja, barátai, kollégái próbálták segíteni felépülését.

Erzsike 2022. március 27-én elengedte a fájdalmakat, a küzdelmet.

Nyugodjon Békében!

 

Hálával és szeretettel őrizzük emlékét:

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal dolgozói,
az önkormányzati intézmények vezetői.

 

Munkatársunkat Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala saját halottjának tekinti, a temetés részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.