FELHÍVÁS – BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igényfelmérés során gyűjtött, összesített adatokat az önkormányzatnak rögzítenie szükséges az erre szolgáló adatlapon, az igényt jelző háztartások számával és a barnakőszén összesített mennyiségével mázsában kifejezve.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egyidőben elérhetővé tett Nyilatkozat barnakőszén igénylésről – 2022/2023. évi fűtési szezonra  elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 12:00 óráig történő eljuttatásával segítse a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség igényfelmérését.

A nyilatkozat benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben az ideiglenes polgármesteri hivatal épületében a 6787 Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatt, vagy az info@zakanyszek.hu  e-mail címre való megküldéssel.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2022. szeptember 29-ét követően beérkező adatlapokat az igény felméréshez nem tudjuk figyelembe venni.

A Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkárának, Dr. Dukai Miklósnak a tájékoztatása alapján a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatta szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!!!

Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Zákányszék, 2022. szeptember 20.

                                                                                              Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.