FELHÍVÁS – EBÖSSZEÍRÁS

TISZTELT LAKOSAINK, EBTULAJDONOSOK és ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) vonatkozó rendelkezései alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat kötelezettsége az ebösszeírás elvégzése, mely az ebtulajdonosok által önbevallás útján teljesítendő.

Az állatvédelmi törvény értelmében az eb tulajdonosa és/vagy tartója az ebek összeírásakor KÖTELES az erre vonatkozó formanyomtatványban szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás az állatvédelmi törvény 42/B.§-a alapján KÖTELEZŐ! Aki ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül!

Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tulajdonában ill. tartásában lévő ebekről az Ebösszeíró Adatlapot vagy, amennyiben az eb már elhullott az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével szíveskedjenek ezen tényt is közölni a polgármesteri hivatallal.

Az adatlapok letölthetőek a www.zakanyszek.hu honlapról, valamint igényelhetőek személyesen a polgármesteri hivatalban is!

Legfontosabb tudnivalók a kérdőív kitöltésével kapcsolatban:

  • Az adatlapot minden ebre vonatkozóan külön kell kitölteni!
  • A kitöltés során a mezők kitöltése kötelező, a nem releváns részeket kihúzással kell jelölni.

Az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak alapján kezeljük! Amennyiben az adatlap kitöltése során problémája adódik, vagy a kitöltéssel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy a polgármesteri hivatalban Kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre. (Kérjük ez esetben hozza be az eb oltási könyvét és a transzponderrel megjelölt eb esetén a chip adatlapját, amennyiben az oltási könyv nem tartalmazza az adatokat.)

A kitöltött adatlapokat folyamatosan fogadjuk, de azokat legkésőbb 2022. október 31. napjáig kell leadni. Az adatlapok benyújtását személyesen, elektronikus úton megküldve a hivatal Hivatali Kapujára (azonosító: ZSZEKPMH, KRID: 503080161), továbbá emailben az info@zakanyszek.hu -ra, illetve postai úton a 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. címre is megtehetik!

Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.