A szociális célú tüzelőanyag juttatása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt.

A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 2022-2023-es évben is tudjuk a rászoruló családokat szociális célú tűzifával támogatni.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásainak helyi szabályairól szóló 16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást nyújt, azon szociálisan rászorultaknak, akiknek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 71.250.- Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500.- Ft-ot és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozatot tesz.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kérelmek benyújtására 2 ütemben lesz lehetőségük, illetve a kiszolgálás is 2 ütemben fog zajlani.

Ezek alapján a kérelmek benyújtásának első üteme 2022. november 15-től esedékes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2. ütem pedig 2023. januárjában lesz.

További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében Farkasné Szekeres Nikoletta ügyintézőtől vagy a 06/62 590-490-es telefonszámon kérhetnek.

KÉRELEM – Tűzifa természetbeni támogatás megállapítására (letölthető docx formátumban)

Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

 

 

Tisztelettel:                                                             Matuszka Antal István
   polgármester

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.