Szociális célú tűzifa – 2023

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt.

A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 2023-as fűtési szezonban is tudjuk a rászoruló családokat szociális célú tűzifával támogatni.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásainak helyi szabályairól szóló 16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást nyújt, azon szociálisan rászorultaknak, akiknek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 99.750.- Ft-ot, egyedül élő esetén a 114.000.- Ft-ot és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozatot tesz.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kérelmek benyújtására 2023. november 02-tól lesz lehetőségük a rendelkezésre álló készlet erejéig.

További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében Farkasné Szekeres Nikoletta ügyintézőtől vagy a 06/62 590-490-es telefonszámon kérhetnek.

Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Tisztelettel: Matuszka Antal István
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.