„Zákányszék Község Díszpolgára” cím adományozásának előkészítése

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása előkészítésével megbízott Előkészítő Bizottság az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím adományozásával ismeri el:

– azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,

– a Zákányszék községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok érdemeit, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.

Ajánlásukat írásban rögzített indokolással együtt, zárt borítékban 2024. április 30-ig (kedd) juttathatják el az Előkészítő Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselő-testület elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.

Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az Előkészítő Bizottság munkáját, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Zákányszék Község Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt minősítsen és rangot jelentsen településünkön.

Dani Kálmán Szabolcs
az Előkészítő Bizottság elnöke

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.