Igazgató Úr elment…

vvVass Vilmos 1937. február 20-án született Kiskundorozsmán. 1957-től Ásotthalmon gyakorló tanár. 1958-ban kötött házasságot Ábrahám Rozáliával. 1962-ben Edit, 1968-ban Éva nevű gyermekük született. Ebben az évben ősszel került Zákányszékre, a Lázár-tanyai kis létszámú tanyai iskolához, ahol mint iskolavezető az 1-4. osztályos összevonású tanulócsoportot vezette. Iskolája oktatási-nevelési eredményei kiemelkedőek voltak, több kiváló képességű, és később magas végzettségre szert tett gyermek szerezte meg tudásának alapjait nála.

1976-tól tanított a belterületi iskolában, amelynek 1981-től látta el igazgatói teendőit. 1985-től az Általános Iskola, az Óvoda és a Művelődési Ház közös irányítás alá kerülésével létrejött Általános Művelődési Központ igazgatója lett, majd ennek megszűnésével újra az Általános Iskola igazgatója egészen 1993-ig. Nemcsak magasabb vezetői, de tanítói, tanári tevékenysége alatt is rendkívül sokat tett Zákányszék oktatásáért, neveléséért, kulturális és sportéletéért. Talán legkiemelkedőbb, leginkább közismert és elismert az új általános iskola felépítése, berendezése, használatba helyezése terén végzett áldozatkész, fáradhatatlan munkája. Igen jelentős részben tevékenységének, utánajárásának, szervező munkájának köszönhető, hogy egy tágas és otthonos, jól berendezett, környezetében is szépen kialakított intézmény jött létre, mely lehetővé tette gyermekeink színvonalas oktatását. Közreműködött a sportcsarnok felépítésében is. Az embereket közös, jó cél érdekében mozgósító szervező tehetsége itt mutatkozott meg leginkább, hiszen a lakosság nagy értékű társadalmi munkája sokszorozta meg a rendelkezésre álló anyagi eszközök hatékonyságát. Szintén elévülhetetlen érdemeket szerzett az óvodai konyha és foglalkoztató terem építésében és beüzemelésében is. Eredményes, nagy szakmai tudással végzett munkája, valamint a falu érdekében végzett magas színvonalú, sokrétű és sokoldalú tevékenységének elismeréseként több kitüntetésben is részesült. A képviselő-testület 2000-ben „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntetés adományozásával ismerte el munkásságát.

Vass Vilmos Címzetes Igazgató 2016. június 17-én elhunyt.

Vili bácsi, nyugodj békében!

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.