Szolgáltatásaink

  • Dokumentumok, eszközök helyben használata
  • Könyv- és folyóirat kölcsönzés
  • Könyvtárközi kölcsönzés
  • Tájékoztatás
  • Iskolai könyvtári órák szervezése, lebonyolítása
  • Író-olvasó találkozók, előadások szervezése
  • Könyvárusítás
  • Internet elérhetőség
  • Multimédiás anyagok helyben használata
  • Zákányszéki Kis Újság szerkesztése

A könyvtár kézikönyvtári állománya (lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek), valamint CD-k, CD-ROM-ok kizárólag helyben használhatóak. A könyvek kölcsönzésén kívül lehetőség van folyóiratok kölcsönzésére is. A könyvtárközi kölcsönzés segítségével más könyvtáraktól beszerezzük azokat a dokumentumokat, folyóiratcikkeket eredetiben vagy fénymásolatban, amely kéréseket helyben nem tudunk teljesíteni. A fénymásolás díja, illetve a postaköltség minden esetben az olvasót terheli.

A könyvtár a tanév során rendszeresen fogadja az általános iskolai osztályokat és vállalja, hogy könyvtári órák, rendhagyó foglalkozások, vetélkedők szervezésével segíti az oktatást és az olvasóvá nevelést. Egyéb könyvtári rendezvényeivel (író-olvasó találkozók, előadások, zenés programok) pedig nem csak az ifjúság, hanem a felnőtt lakosság művelődési, szórakozási igényeit is igyekszik kielégíteni.

Helyi könyvesbolt hiányában a könyvtár állandó jellegű könyvárusítással igyekszik a könyvesbolt funkciót is felvállalni és ezt a hiányosságot pótolni.

Kettő olvasói számítógép áll a használók rendelkezésére Internet hozzáféréssel, a multimédiás anyagok helyben használatának biztosításával.

A könyvtár részt vesz a Zákányszéki Kis Újság szerkesztésében és helyet biztosít a szerkesztőbizottsági megbeszéléseknek. Állandó rovatokkal jelenik meg a helyi lapban, mely a könyvtár külső kommunikációjának fontos eszköze.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.